HVA ER KANALISERING?

Kanalisering vil si å motta informasjon fra den andre siden. Jeg opplever det som om jeg blir brukt som en kanal til å formidle musikken videre. Det vil alltid være en form for healing i det man kanaliserer ned.En kanalisering hjelper deg til å se mulighetene som ligger foran deg.

Jeg prøver å skyve egoet mitt/mine tanker til side så lytter jeg til det som kommer fra mitt høyere selv min høyere bevisshet.

Kanalisering kan sees på som en medfødt gave.