HVA ER KANALISERING?

Kanalisering vil si å motta informasjon fra den andre siden. Jeg opplever det som om jeg blir brukt som en kanal til å formidle åndelige energier Det vil alltid være en form for healing i det man kanaliserer ned.En kanalisering hjelper deg til å se mulighetene som ligger foran deg.

Jeg prøver å skyve egoet mitt/mine tanker til side så lytter jeg til det som kommer fra mitt høyere selv min høyere bevisshet. Jeg uttrykker meg både via ord, toner, og kunst.

Kanalisering kan sees på som en medfødt gave.