FRYKT

Frykten for det ukjente, Man vet hva man har, men ikke hva man får. Frykt for endring. 

Frykt en følelse av redsel som er nødvendig for å overleve. Lav selvfølelse og frykt. Frykten for hva andre synes om deg. Frykt dreper glede. 

Møt frykt med takknemlighet. Pust inn gjennonm nesen  hold pusten i 2-3 sekunder, og pust ut med åpen munn. Gjør dette 3 ganger og føl hva det gjør med deg. Sett av tid til meditasjon. 

Frykt er lik mangel på kontroll. Jo mer usikker jo større behov for kontroll. Gi slipp på mangelen på kontroll. Tenk takknemlige tanker, slik at hjerte sitt ikke så fort lengre banker. Gi slipp på alt du ikke kan kontrollere, da kan du oppleve å få det bedre.