FRIHET

Jeg undres hvorfor jeg har et sånt stort behov for å være alene innimellom ? Hva er det jeg føler på her?

Hva er det med meg så kan ønske meg noe sånt? Hvorfor føler jeg dette?

Jeg er lei av å bli irettesatt og tilsnakket av andre mennesker på en måte som om de tror de har noen som helst innflytelse på meg. 

Regler og normer og du må ikke gjøre sånn og sånn, hva vil andre tro om deg da? Du må ikke snakke sånn eller oppføre deg sånn. Har andre mennesker noe med dette å gjøre? 

Er det ikke den enkeltes problem da? 

Jeg lengter etter frihet. Fri til å gjøre alt jeg vil. Se mot horisonten og havet. Uendeligheten og roen. Et sted hvor ingen regler og andres innvirkning på meg har noen innflytelse. En lengsel etter noe mer. Ro, magi og glede en følelse av å være i nuet tilstede.

Når jeg klarte å tigi meg selv, og andre mennesker opplevde jeg å sette meg selv fri.