HØYSENSITIV

Jeg har hele livet vært hypersensitiv, men ikke tenkt over dette eller bevisstgjort det før jeg rundet 50 år. Jeg tok inn andres energier. Jeg var overfølsom. Jeg reagerte så sterkt på ulike ting.

I dag ser jeg på det å være høysensitiv som en medfødt gave. Jeg er bevisst flere nyanser i livet.

 Jeg spiller på mange strenger som jeg i musikkens verden trenger. Sansene mine er åpen. Derfor opplever jeg å få med meg flere nyanser i livet som andre mennesker kanskje ikke legger merket til. Jeg er åpen som person. Jeg har et stort hjerte. Jeg er et følelsesmenneske en giver og en healer.