Som treet speiler seg i vann, speiler du deg i andres meninger om deg? 

Inni deg har du svarene du søker etter. Hvorfor da søke bekreftelse hos andre?

Jeg synes det er fasinerende hvordan naturen kan lære oss å bevisstgøre mer av det ubevisste i oss.