HVA ER MEDITASJON?

Meditasjon er et redskap mange bruker for å lytte innover i seg selv, være i seg selv. 

Et stille rom hvor en indre stillhet får mulighet til å manifistere seg. Et sted hvor du kan bli stille i tankene dine, og hvile i hjertets stillhet. 

Meditasjon er bevegelse for sjelen. Det er tilstedeværelse i øyeblikket. 

 

Jeg har laget flere guidete meditasjoner alle inspirert av naturen.

På CD Toner fra Universet finner du 2 guidete meditasjoner. 

På CD Naturens magi finner du 3 guidete meditasjoner. Den ene meditasjonen finner du og på Youtube. 

På CD sjeleterapi finner du 2 guidete meditasjoner og ett kanalisert dikt inspirert av naturen. Diktet kom ute i naturen til meg som en kanalisering.