HVA ER MEDITASJON?

Meditasjon er et redskap mange bruker for å lytte innover i seg selv, være i seg selv. 

Et stille rom hvor en indre stillhet får mulighet til å manifistere seg. Et sted hvor du kan bli stille i tankene dine, og hvile i hjertets stillhet. 

Meditasjon er bevegelse for sjelen.