TILBUD OM VEILEDET MEDITASJON OVER TLF, ELLER HJEMME HOS MEG

Jeg kan nå tilby deg meditasjoner til musikk. Du velger selv hvor du vil motta dette.

Du kan velge mellom flere ulike tema. 

Fargenes innvirkning på kropp og sjel, og møte med kraftdyr,

Da jeg møtte meg selv igjen

Tilbake til Urtiden

Fullmånen, og Tankenes kraft mm.

Ta kontakt om du ønsker dette

 

Tar imot Vipps Søk på mitt mobilnr. 41495470

Tjenesten koster kr. 250