SJELEVENNER

Sjelevenner er de vennene du føler du alltid har kjent fra første møte. 

De som lyser opp i livet ditt, bare fordi de er til.

 De du kan dele alt med. De som utfordrer deg på ting du trenger å lære, slik at du kan vokse som menneske. 

Sjelevenner hjelper hverandre frem. Sammen åpner vi opp for energiene. 

Sjelevenner er der for å hjelpe deg til å forløse. Det kan være en tøff oppgave.

Vi skal lære noe av våre sjelevenner.

Jeg er av den oppfatning av at hvis du kan sjelens språk kan du se inn i øynene til et menneske, og vite om dere kjenner hverandre fra før på sjeleplan. 

For meg føltes øynene til min sjelevenn som en magnet da øynene er sjelens speil

Jeg har møtt noen av dem. Du kan og se på de som hjelpere på veien til å oppfylle dine drømmer.