KANALISERTE ORD OG TONER

Musikk er min lidenskap , mitt unike utrykk. Det er en vei til glede. 

Jeg har vært musikalsk hele livet, men spilte ikke på tverrfløyten eller blokkfløyten på 25 år. 

Jeg har jobbet som musikklærer i musikkskolen hvor jeg hadde elever på gitar og blokkfløyte.

 For 2 år siden kom toner uten ord til meg ute i naturen. Disse tonene og meditasjonene ble gitt ut på CD. 

På toner fra Universet og Naturens magi finner du guidete meditasjoner og mine toner.

Sjelebilde er en ren meditasjons CD med guidete meditasjoner og et dikt med kanaliserte ord.

Du kan høre gratis en av mine meditasjoner på Youtube. Søk på mitt navn.

Musiker Tron Syversen spiller til. La lydens virkning få slippe inn i ditt hjerte og sinn. Føl hvordan lyden påvirker deg.

 CD kan du få kjøpe hos meg for 120 pr. stk Kjøp 3 for kr. 300. 

Lydfil er mulig å få kjøpt hos Tron Syversen. Kontakt han på  post@tronmusic.no

 

 

 

Å OPPLEVE HVERDAGSMAGIEN

Da blokkfløyten nyulig viste meg en annen retning i livet, tok jeg tverrfløyten frem igjen. Her satt jeg sammen ulike jeg toner som kom til meg, og brukte disse til en backingmusikk laget spesielt til meg av musiker Tron Syversen, basert på minte toner. Stykket varer 15 min. Her veksler jeg mellom å spille blokkfløyte, synge å lese utdrag fra boken min Sjelebilde. Jeg leser også positive affirmasjoner. Alt dette opplevde magisk for meg å lage. Jeg er så stolt av meg selv. 

Ta kontakt dersom du ønsker at jeg skal spille og fremføre mine ting for deg. Det kan være på kafeer, underholdning av ulik art, messer utstillinger, osv. 

Jeg opplever med mine ord og toner at jeg healer meg selv først. På denne måten kan jeg også hjelpe deg. 

Ta kontakt med meg på mail: elisabeth.stormark@hotmail.com dersom  dette kunne vært noe for deg eller din bedrift. 🙂