KANALISERTE ORD OG TONER

Musikk er min lidenskap , mitt unike utrykk. Det er en vei til glede. Jeg søker tilflukt i musikk. Det mestrer jeg. Å lage og spille musikk virker oppbyggende og oppløftende på meg, og gir meg så mye glede. Det virker healende på meg.

 

Jeg har vært musikalsk hele livet, men spilte ikke på tverrfløyten eller blokkfløyten på 25 år. 

Jeg har jobbet som musikklærer i musikkskolen hvor jeg hadde elever på gitar og blokkfløyte.

 For 2 år siden kom toner uten ord til meg ute i naturen. Disse tonene og meditasjonene ble gitt ut på CD. 

På toner fra Universet og Naturens magi finner du guidete meditasjoner og mine toner.

Sjelebilde er en ren meditasjons CD med guidete meditasjoner og et dikt med kanaliserte ord.

Du kan høre gratis en av mine meditasjoner på Youtube. Søk på mitt navn.

Musiker Tron Syversen spiller til. La lydens virkning få slippe inn i ditt hjerte og sinn. Føl hvordan lyden påvirker deg.

 CD kan du få kjøpe hos meg for 120 pr. stk Kjøp 3 for kr. 300. 

Lydfil er mulig å få kjøpt hos Tron Syversen. Kontakt han på  post@tronmusic.no