Å SE SEG SELV I KJÆRLIGHET

Med nye øyne jeg meg selv ser, i kjærlighet det er.

Innsikt, visdom og lekenhet det er,  når jeg utfoldet meg i maleriet mitt her.

Det er så herlig å se at jeg uperfekt nå er.

Beskyttet jeg er, kjærligheten til meg selv kommer til uttrykk i bildet mitt her.